Stundu saraksts
Pirmdiena
Nr. Stundu laiki 1.klase 2.klase 3.klase 4.klase 5.klase 6.klase 7.klase 8.klase 9.klase 10.klase 11.klase 12.klase
19:00-9:40                
Matemātika
M. Rudzīte
                           
29:50-10:30        
Dizains un tehnoloģijas
L. Deaka
       
Matemātika
M. Rudzīte
Krievu valoda (otrā svešvaloda)
A. Zandersone
   
Latvijas un pasaules vēsture
R. Krūmiņš
           
310:40-11:20    
Dizains un tehnoloģijas
L. Deaka
Latviešu valoda
S. Zemberga
10:45
Latviešu valoda
I. Berga
Krievu valoda (otrā svešvaloda)
A. Zandersone
           
Sociālās zinības
R. Krūmiņš
           
411:30-12:10
Dizains un tehnoloģijas
L. Deaka
Matemātika
S. Zemberga
           
Krievu valoda (otrā svešvaloda)
A. Zandersone
                       
512:20-13:00
Matemātika
S. Zemberga
                           
Krievu valoda (otrā svešvaloda)
A. Zandersone
   
Latviešu valoda
V. Buzoverova
   
613:10-13:50                            
Krievu valoda (otrā svešvaloda)
A. Zandersone
Latviešu valoda
D. Skadiņa
           
714:00-14:40
14:15
Dabaszinības
V. Bardanovska
Angļu valoda
A. Kuzņecova
       
Matemātika
M. Rudzīte
                           
814:50-15:30            
Vācu valoda
G. Vīdnere
Latviešu valoda
I. Berga
Matemātika
M. Rudzīte
Bioloģija
N. Daukule
Latviešu valoda
D. Skadiņa
Ģeogrāfija
L. Cīpola
           
915:40-16:20                    
Vācu valoda
G. Vīdnere
Ģeogrāfija
L. Cīpola
       
Fizika
T. Strode
       
1016:30-17:10                            
Ģeogrāfija
L. Cīpola
       
Fizika
T. Strode
   
1117:20-18:00                                                
1218:10-18:50                                    
Ģeogrāfija
L. Cīpola
   
Bioloģija II
V. Kulmane
1319:00-19:40                                        
Latviešu valoda
V. Buzoverova
Angļu valoda II
J. Selivanova
Atcelta
1419:50-20:30                                                
Otrdiena
Nr. Stundu laiki 1.klase 2.klase 3.klase 4.klase 5.klase 6.klase 7.klase 8.klase 9.klase 10.klase 11.klase 12.klase
19:00-9:40    
Matemātika
S. Zemberga
Mūzika
L. Avotiņa
   
Angļu valoda
J. Lokastova
Latviešu valoda
I. Berga
Vācu valoda
L. Rauda
       
Latviešu valoda
I. Greiere
       
29:50-10:30    
Mūzika
L. Avotiņa
Matemātika
S. Zemberga
Matemātika
I. Catlakša
Angļu valoda
J. Lokastova
Teātra māksla
I. Greiere
   
Vācu valoda
L. Rauda
           
Latviešu valoda un literatūra II
V. Buzoverova
310:40-11:20
Mūzika
L. Avotiņa
   
Matemātika
S. Zemberga
Vizuālā māksla
A. Paipa
   
Angļu valoda
J. Lokastova
   
Fizika
A. Māss
Vācu valoda
L. Rauda
Literatūra
I. Greiere
       
411:30-12:10
Matemātika
S. Zemberga
       
Mūzika
L. Avotiņa
Vizuālā māksla
A. Paipa
Angļu valoda
J. Lokastova
Vācu valodu (bez priekšzināšanām)
L. Rauda
   
Fizika
A. Māss
           
512:20-13:00            
Dabaszinības
A. Māss
Mūzika
L. Avotiņa
Vizuālā māksla
A. Paipa
       
Angļu valoda
J. Lokastova
           
613:10-13:50            
Dabaszinības
A. Māss
   
Mūzika
L. Avotiņa
   
Angļu valoda
J. Lokastova
Teātra māksla
I. Greiere
           
714:00-14:40    
14:15
Dabaszinības
V. Bardanovska
               
Angļu valoda
J. Lokastova
                   
814:50-15:30
14:40
Angļu valoda
A. Kuzņecova
               
Vēsture un sociālās zinātnes
Ā. Paipa
Latviešu valoda
D. Skadiņa
                   
915:40-16:20                    
Vēsture un sociālās zinātnes
Ā. Paipa
               
Ģeogrāfija
O. Kovaļova
   
1016:30-17:10                                        
Ģeogrāfija
O. Kovaļova
   
1117:20-18:00                                    
Vācu valodu (bez priekšzināšanām)
L. Rauda
       
1218:10-18:50                                    
Vēsture un sociālās zinātnes
A. Broka
Vācu valoda / Krievu valoda (otrā svešvaloda)
L. Rauda / J. Dragņeva
Bioētika
N. Daukule
1319:00-19:40                                    
Vācu valoda
L. Rauda
   
Latviešu valoda un literatūra II
V. Buzoverova
1419:50-20:30                                        
Vēsture un sociālās zinātnes
A. Broka
Vides izglītība un sabiedrības veselība
N. Daukule
Trešdiena
Nr. Stundu laiki 1.klase 2.klase 3.klase 4.klase 5.klase 6.klase 7.klase 8.klase 9.klase 10.klase 11.klase 12.klase
19:00-9:40
Latviešu valoda
S. Zemberga
Sociālās zinības
D. Dovkante
   
Latviešu valoda
I. Berga
                               
29:50-10:30
Latviešu valoda
S. Zemberga
Sociālās zinības
D. Dovkante
   
Matemātika
I. Catlakša
                               
310:40-11:20    
Latviešu valoda
S. Zemberga
   
Sociālās zinības
D. Dovkante
                               
411:30-12:10        
Latviešu valoda
S. Zemberga
Sociālās zinības
D. Dovkante
   
11:35
Latviešu valoda
I. Berga
                       
512:20-13:00
12:30
Dabaszinības
V. Bardanovska
   
Latviešu valoda
S. Zemberga
   
Sociālās zinības
D. Dovkante
                           
613:10-13:50    
Matemātika
S. Zemberga
Vizuālā māksla
(4.10.)
I. Catlakša
   
Sociālās zinības
D. Dovkante
               
Angļu valoda
J. Stepanova
       
714:00-14:40
Vizuālā māksla
(27.09.)
I. Catlakša
14:15
Dabaszinības
V. Bardanovska
               
Sociālās zinības
D. Dovkante
           
Angļu valoda
J. Stepanova
   
814:50-15:30        
14:40
Angļu valoda
A. Kuzņecova
   
Matemātika
M. Rudzīte
       
Sociālās zinības
D. Dovkante
               
915:40-16:20                    
Matemātika
M. Rudzīte
       
Inženierzinātnes
A. Zeļukins
       
Sociālās zinātnes II
D. Dovkante
1016:30-17:10                                            
Ģeogrāfija II
O. Kovaļova
1117:20-18:00                                            
Ģeogrāfija II
O. Kovaļova
1218:10-18:50                                    
Matemātika
I. Griņičeva
   
Uzņēmējdarbības pamati
A. Papins
1319:00-19:40                                        
18:50
Matemātika
K. Kravis
Teātra māksla
I. Greiere
1419:50-20:30                                            
Fizioloģijas pamati
N. Daukule
Ceturdiena
Nr. Stundu laiki 1.klase 2.klase 3.klase 4.klase 5.klase 6.klase 7.klase 8.klase 9.klase 10.klase 11.klase 12.klase
19:00-9:40            
Matemātika
I. Catlakša
Datorika
M. Gailis
   
Matemātika
M. Rudzīte
   
MT* Latviešu valoda un literatūra
(1. vidusskola)
 
           
29:50-10:30
Latviešu valoda
S. Zemberga
           
Dizains un tehnoloģijas
L. Deaka
Datorika
M. Gailis
Matemātika
M. Rudzīte
                   
310:40-11:20    
Latviešu valoda
S. Zemberga
   
Datorika
M. Gailis
Dabaszinības
A. Māss
Dizains un tehnoloģijas
L. Deaka
Literatūra
I. Berga
Matemātika
M. Rudzīte
           
Mārketings un reklāma
K. Veinberga
411:30-12:10    
Latviešu valoda
S. Zemberga
   
Dizains un tehnoloģijas
L. Deaka
Dabaszinības
A. Māss
Literatūra
I. Berga
Datorika
M. Gailis
Matemātika
M. Rudzīte
               
512:20-13:00
Matemātika
S. Zemberga
       
Literatūra
I. Berga
   
Dabaszinības
A. Māss
   
Datorika
M. Gailis
Matemātika
M. Rudzīte
           
613:10-13:50    
Vizuālā māksla
(28.09.)
I. Catlakša
       
Literatūra
I. Berga
Dabaszinības
A. Māss
       
Matemātika
M. Rudzīte
           
714:00-14:40                            
14:05
Literatūra
I. Berga
               
814:50-15:30                
Vācu valoda
G. Vīdnere
   
Dizains un tehnoloģijas
D. Petkuna
                   
915:40-16:20                            
Dizains un tehnoloģijas
D. Petkuna
Literatūra
D. Skadiņa
           
1016:30-17:10                                                
1117:20-18:00                                        
Ķīmija
A. Laizāne
   
1218:10-18:50                                        
Programmēšana I
J. Matvejeva
   
1319:00-19:40                                            
Finanšu pratība
(sākot ar 5. oktobri)
 
1419:50-20:30                                                
Piektdiena
Nr. Stundu laiki 1.klase 2.klase 3.klase 4.klase 5.klase 6.klase 7.klase 8.klase 9.klase 10.klase 11.klase 12.klase
19:00-9:40                                                
29:50-10:30                        
Latvijas un pasaules vēsture
I. Mikijanska
Atcelta
Bioloģija
V. Kulmane
               
310:40-11:20                            
Latvijas un pasaules vēsture
I. Mikijanska
Atcelta
Bioloģija
V. Kulmane
Dizains un tehnoloģijas
(katra mēneša 2. un 4. piektdienā)
D. Poikāns
       
411:30-12:10                
11:25
Latviešu valoda
I. Berga
           
Ķīmija
J. Ļitvinova
Bioloģija
V. Kulmane
Dizains un tehnoloģijas
(katra mēneša 2. un 4. piektdienā)
D. Poikāns
   
512:20-13:00        
Matemātika
S. Zemberga
           
Dizains un tehnoloģijas
(pārcelta uz 28. septembri)
D. Petkuna
Ķīmija
J. Ļitvinova
       
Bioloģija
V. Kulmane
Dizains un tehnoloģijas
(1. vidusskola katra mēneša 2. un 4. piektdienā)
D. Poikāns
613:10-13:50                            
Dizains un tehnoloģijas
(pārcelta uz 28. septembri)
D. Petkuna
   
13:30
Ķīmija
J. Ļitvinova
       
714:00-14:40        
14:15
Dabaszinības
V. Bardanovska
                                   
814:50-15:30        
15:10
Dabaszinības
V. Bardanovska
Angļu valoda
J. Lokastova
Atcelta
                               
915:40-16:20            
Angļu valoda
J. Lokastova
Atcelta
                               
1016:30-17:10                                                
1117:20-18:00                                                
1218:10-18:50                                                
1319:00-19:40                                                
1419:50-20:30                                                
*MT - mazākumtautību programma
**LV - latviešu plūsmas programma