×
Reģistrējies mācībām un bezmaksas saņem demo pieeju uz mēnesi!
Apskati mācību sistēmu, komunicē ar skolotājiem, mācies.
img
img
img
Piesakies līdz 25.05.2024
Stundu saraksts
Pirmdiena
Nr. Stundu laiki 1.klase 2.klase 3.klase 4.klase 5.klase 6.klase 7.klase 8.klase 9.klase 10.klase 11.klase 12.klase
19:00-9:40                
Matemātika
M. Rudzīte
                           
29:50-10:30
Latviešu valoda
S. Zemberga
   
Dizains un tehnoloģijas
L. Deaka
       
Matemātika
M. Rudzīte
Krievu valoda (otrā svešvaloda)
A. Zandersone
                   
310:40-11:20    
Dizains un tehnoloģijas
L. Deaka
Latviešu valoda
S. Zemberga
10:45
Latviešu valoda
I. Berga
Krievu valoda (otrā svešvaloda)
A. Zandersone
                           
411:30-12:10
Dizains un tehnoloģijas
L. Deaka
Matemātika
S. Zemberga
   
Matemātika
(pārcelta no 22.05.)
I. Catlakša
   
Krievu valoda (otrā svešvaloda)
A. Zandersone
               
Literatūra
V. Buzoverova
Atcelta
   
512:20-13:00
Matemātika
S. Zemberga
       
14:00
Latviešu valoda
I. Berga
                       
Latviešu valoda
V. Buzoverova
   
613:10-13:50                            
Krievu valoda (otrā svešvaloda)
A. Zandersone
               
714:00-14:40
14:15
Dabaszinības
V. Bardanovska
Angļu valoda
A. Kuzņecova
               
Latviešu valoda
(sarunvalodas apguve)
A. Zandersone
Latviešu valoda
(sarunvalodas apguve)
A. Zandersone
Latviešu valoda
(sarunvalodas apguve)
A. Zandersone
           
814:50-15:30    
Angļu valoda
A. Kuzņecova
       
Latviešu valoda
I. Berga
Matemātika
M. Rudzīte
   
Latviešu valoda
D. Skadiņa
Matemātika
(konsultācijas eksāmeniem)
K. Saliņš
           
915:40-16:20            
Vācu valoda
G. Vīdnere
Matemātika
M. Rudzīte
   
Ģeogrāfija
L. Cīpola
   
Latviešu valoda
D. Skadiņa
Fizika
T. Strode
       
1016:30-17:10                            
Ģeogrāfija
L. Cīpola
       
Fizika
T. Strode
   
1117:20-18:00                                    
Ģeogrāfija
L. Cīpola
   
17:00
Bioloģija II
V. Kulmane
1218:10-18:50                                            
Bioloģija II
V. Kulmane
1319:00-19:40                                            
Angļu valoda II
J. Selivanova
1419:50-20:30                                                
Otrdiena
Nr. Stundu laiki 1.klase 2.klase 3.klase 4.klase 5.klase 6.klase 7.klase 8.klase 9.klase 10.klase 11.klase 12.klase
19:00-9:40    
Matemātika
S. Zemberga
Mūzika
L. Avotiņa
Atcelta
   
Angļu valoda
J. Lokastova
   
Vācu valoda
L. Rauda
Atcelta
       
Latviešu valoda
I. Greiere
       
29:50-10:30    
Mūzika
L. Avotiņa
Atcelta
Matemātika
S. Zemberga
Matemātika
I. Catlakša
Angļu valoda
J. Lokastova
Teātra māksla
I. Greiere
   
Vācu valoda
L. Rauda
Atcelta
           
Latviešu valoda un literatūra II
V. Buzoverova
310:40-11:20
Mūzika
L. Avotiņa
Atcelta
   
Matemātika
S. Zemberga
Vizuālā māksla
A. Paipa
   
Angļu valoda
J. Lokastova
   
Fizika
A. Māss
Atcelta
   
Literatūra
I. Greiere
   
Latviešu valoda un literatūra II
V. Buzoverova
411:30-12:10
Matemātika
S. Zemberga
       
Mūzika
L. Avotiņa
Atcelta
Vizuālā māksla
A. Paipa
Angļu valoda
J. Lokastova
Vācu valodu (bez priekšzināšanām)
L. Rauda
           
Ķīmija
A. Laizāne
   
512:20-13:00
Vizuālā māksla
(pārcelta no 22.05.)
I. Catlakša
       
Dabaszinības
A. Māss
Atcelta
Mūzika
L. Avotiņa
Atcelta
Vizuālā māksla
A. Paipa
       
Angļu valoda
J. Lokastova
   
Matemātika
(konsultācijas eksāmeniem)
K. Saliņš
Matemātika
(konsultācijas eksāmeniem)
K. Saliņš
613:10-13:50                    
Mūzika
L. Avotiņa
Atcelta
   
Angļu valoda
J. Lokastova
               
714:00-14:40    
14:15
Dabaszinības
V. Bardanovska
           
14:05
Latviešu valoda
I. Berga
Angļu valoda
J. Lokastova
           
Latviešu valoda
(sarunvalodas apguve)
A. Zandersone
Latviešu valoda
(sarunvalodas apguve)
A. Zandersone
814:50-15:30                    
Vēsture un sociālās zinātnes
Ā. Paipa
               
Vācu valodu (bez priekšzināšanām)
L. Rauda
   
915:40-16:20                    
Vēsture un sociālās zinātnes
Ā. Paipa
Latviešu valoda
(Pārcelta uz 17:20)
D. Skadiņa
Atcelta
           
Ģeogrāfija
O. Kovaļova
   
1016:30-17:10                                        
Ģeogrāfija
O. Kovaļova
   
1117:20-18:00                        
Latviešu valoda
(Pārcelts no 15:40)
D. Skadiņa
Atcelta
       
Vācu valodu (bez priekšzināšanām)
L. Rauda
       
1218:10-18:50                                    
Vēsture un sociālās zinātnes
A. Broka
Vācu valoda / Krievu valoda (otrā svešvaloda)
L. Rauda / J. Dragņeva
   
1319:00-19:40                                    
Vācu valoda
L. Rauda
       
1419:50-20:30                                        
Vēsture un sociālās zinātnes
A. Broka
   
Trešdiena
Nr. Stundu laiki 1.klase 2.klase 3.klase 4.klase 5.klase 6.klase 7.klase 8.klase 9.klase 10.klase 11.klase 12.klase
19:00-9:40
Latviešu valoda
S. Zemberga
       
Latviešu valoda
I. Berga
                               
29:50-10:30
Latviešu valoda
S. Zemberga
       
Matemātika
I. Catlakša
Atcelta
       
09:45
Sociālās zinības
E. Zoltāne
Atcelta
                   
310:40-11:20    
Latviešu valoda
S. Zemberga
                                       
411:30-12:10    
Sociālās zinības
K. Kristapsone
Latviešu valoda
S. Zemberga
                                   
512:20-13:00
12:30
Dabaszinības
V. Bardanovska
Sociālās zinības
K. Kristapsone
Latviešu valoda
S. Zemberga
                                   
613:10-13:50    
Matemātika
S. Zemberga
Vizuālā māksla
(17.04.)
I. Catlakša
Sociālās zinības
K. Kristapsone
                   
Angļu valoda
J. Stepanova
Atcelta
       
714:00-14:40
Vizuālā māksla
(24.04.)
I. Catlakša
Atcelta
14:15
Dabaszinības
V. Bardanovska
   
Sociālās zinības
K. Kristapsone
Matemātika
M. Rudzīte
14:05
Latviešu valoda
I. Berga
               
Angļu valoda
J. Stepanova
Atcelta
   
814:50-15:30        
14:40
Angļu valoda
A. Kuzņecova
Atcelta
   
Sociālās zinības
K. Kristapsone
Matemātika
M. Rudzīte
   
15:15
Sociālās zinības
E. Zoltāne
Atcelta
       
15:00
Angļu valoda
(konultācijas optimālā līmeņa eksāmenam)
J. Stepanova
Atcelta
15:00
Angļu valoda
(konultācijas optimālā līmeņa eksāmenam)
J. Stepanova
Atcelta
915:40-16:20        
Angļu valoda
A. Kuzņecova
Atcelta
           
Bioloģija
N. Daukule
                   
1016:30-17:10                                
17:00
Matemātika
(konsultācijas eksāmeniem)
K. Saliņš
       
Ģeogrāfija II
O. Kovaļova
1117:20-18:00                                            
Ģeogrāfija II / Bioloģija II
(Projekta darba prezentācija 17:00)
 
1218:10-18:50                                    
Matemātika
I. Griņičeva
       
1319:00-19:40                                        
18:50
Matemātika
K. Kravis
   
1419:50-20:30                                                
Ceturtdiena
Nr. Stundu laiki 1.klase 2.klase 3.klase 4.klase 5.klase 6.klase 7.klase 8.klase 9.klase 10.klase 11.klase 12.klase
19:00-9:40    
Angļu valoda
A. Kuzņecova
   
Matemātika
I. Catlakša
Datorika
M. Gailis
   
Matemātika
M. Rudzīte
                   
29:50-10:30
Latviešu valoda
S. Zemberga
           
Dizains un tehnoloģijas
L. Deaka
Datorika
M. Gailis
Matemātika
M. Rudzīte
                   
310:40-11:20    
Latviešu valoda
S. Zemberga
   
Datorika
M. Gailis
   
Dizains un tehnoloģijas
L. Deaka
Literatūra
I. Berga
Matemātika
M. Rudzīte
               
411:30-12:10    
Latviešu valoda
S. Zemberga
   
Dizains un tehnoloģijas
L. Deaka
Dabaszinības
A. Māss
Literatūra
I. Berga
Datorika
M. Gailis
Matemātika
M. Rudzīte
               
512:20-13:00
Matemātika
S. Zemberga
       
Literatūra
I. Berga
   
Dabaszinības
A. Māss
   
Datorika
M. Gailis
Matemātika
M. Rudzīte
           
613:10-13:50    
Vizuālā māksla
(25.04.)
I. Catlakša
       
Literatūra
I. Berga
           
Matemātika
M. Rudzīte
           
714:00-14:40        
14:30
Angļu valoda
A. Kuzņecova
               
14:05
Literatūra
I. Berga
               
814:50-15:30                
Vācu valoda
G. Vīdnere
                           
915:40-16:20                                
15:40
Literatūra
D. Skadiņa
           
1016:30-17:10                                        
Matemātika
(konsultācijas eksāmeniem)
 
Matemātika
(konsultācijas eksāmeniem)
 
1117:20-18:00                                        
Ķīmija
A. Laizāne
   
1218:10-18:50                                        
Programmēšana I
J. Matvejeva
Matemātika
S. Vāne
1319:00-19:40                                                
1419:50-20:30                                                
Piektdiena
Nr. Stundu laiki 1.klase 2.klase 3.klase 4.klase 5.klase 6.klase 7.klase 8.klase 9.klase 10.klase 11.klase 12.klase
19:00-9:40
Angļu valoda
A. Kuzņecova
Atcelta
   
Latviešu valoda
S. Zemberga
Matemātika
(pārcelta no 30.04.)
I. Catlakša
                               
29:50-10:30
Angļu valoda
A. Kuzņecova
Atcelta
Latviešu valoda
S. Zemberga
               
Latvijas un pasaules vēsture
I. Mikijanska
Atcelta
Bioloģija
V. Kulmane
               
310:40-11:20    
Sociālās zinības
(pārceltā stunda no 08.05.)
K. Kristapsone
                   
Latvijas un pasaules vēsture
I. Mikijanska
Atcelta
Matemātika
(konsultācijas eksāmeniem)
K. Saliņš
Dizains un tehnoloģijas
(katra mēneša 2. un 4. piektdienā)
D. Poikāns
       
411:30-12:10
Datorika
(Fakultatīvā stunda)
R. Tenis
Datorika
(Fakultatīvā stunda)
R. Tenis
Datorika
(Fakultatīvā stunda)
R. Tenis
                       
Bioloģija
V. Kulmane
Dizains un tehnoloģijas
(katra mēneša 2. un 4. piektdienā)
D. Poikāns
   
512:20-13:00        
Matemātika
S. Zemberga
   
Sociālās zinības
K. Kristapsone
   
Dizains un tehnoloģijas
D. Petkuna
Atcelta
Ķīmija
J. Ļitvinova
       
Bioloģija
V. Kulmane
   
613:10-13:50            
Angļu valoda
J. Lokastova
   
Vācu valoda
G. Vīdnere
   
Dizains un tehnoloģijas
D. Petkuna
Atcelta
   
13:30
Ķīmija
J. Ļitvinova
Angļu valoda
J. Stepanova
   
714:00-14:40        
14:15
Dabaszinības
V. Bardanovska
Angļu valoda
J. Lokastova
Latviešu valoda
(sarunvalodas apguve)
A. Zandersone
Latviešu valoda
(sarunvalodas apguve)
A. Zandersone
               
Matemātika
(konsultācijas eksāmeniem)
K. Saliņš
Matemātika
(konsultācijas eksāmeniem)
K. Saliņš
814:50-15:30        
15:10
Dabaszinības
V. Bardanovska
   
Latviešu valoda
I. Berga
                   
Latviešu valoda
(sarunvalodas apguve)
A. Zandersone
   
915:40-16:20                                            
Sociālās zinātnes II
K. Kristapsone
1016:30-17:10