Sīkdatnes
Kas ir sīkdatne?

Tālmācības vidusskola "IZI" mājas lapā https://izi.lv/ izmanto sīkdatnes. Sīkdatne ir datne, ko mājas lapa saglabā Jūsu ierīcē, kad Jūs atverat mājas lapu.
Sīkdatnes tiek saglabātas cietajā diskā. Sīkdatnes nerada apdraudējumu mājas lapas apmeklētāja datoram.

Sīkdatnes Tālmācības vidusskolas "IZI" mājaslapā

Apmeklējot mājas lapu https://izi.lv/, apmeklētājs dod piekrišanu sīkdatņu saglabāšanai un to izmantošanai atbilstoši sīkdatņu politikai.

https://izi.lv/ sīkdatnes izmanto lietotāja darbību atvieglošanai. Sīkdatnes ļauj mājas lapas serveriem atpazīt lietotāju un automātiski pielāgot saturu atbilstoši Jūsu vajadzībām. Sīkdatņu izmantošana https://izi.lv/ palīdz uzzināt par lietotāju vajadzībām. Tās nodrošina arī https://izi.lv/ izmantošanas statistikas datus.

Lai uzlabotu https://izi.lv/ funkcionalitāti un atvieglotu interneta vietnes lietošanu,https://izi.lv/ izmantoto:

 • sesijas sīkdatnes – tās ir pagaidu sīkdatnes, kuras tiek dzēstas brīdī, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma;
 • pastāvīgās sīkdatnes – šīs sīkdatnes pēc https://izi.lv/ apmeklēšanas nejauši izveidota numura veidā tiek saglabātas https://izi.lv/ apmeklētāja galiekārtā, līdz tās tiek izdzēstas vai līdz beidzas derīguma termiņš.
Informācija – Personas dati

Personas datus, tostarp tādus datus kā vārdi un adreses, ko Jūs sniedzat https://izi.lv/, drīkst apstrādāt gan manuāli, gan ar datoriem. Iesniedzot personas datus, Jūs piekrītat šajos Noteikumos noteiktajiem noteikumiem. Datus var izmanot arī marketinga pasakumiem, tai sakaitā e- pasta vai sms nosūtīšanai.

Sensitīva informācija

Ja jūs sniedzat mums sensitīvu personas informāciju par sevi, Jūs faktiski sniedzat https://izi.lv/ savu piekrišanu apstrādāt sensitīvos personas datus mērķiem, kas izklāstīti šajos Noteikumos(un jebkurā paziņojumā par sniegto datu izmantošanu saistībā ar šādu savākšanu), pakāpē, kādā nepieciešama piekrišana saskaņā ar piemērojamo likumu.

Kā izslēgt sīkdatnes?

Jūs varat sīkdatnes izdzēst. Lasiet šeit: aboutcookies.org.
Jūsu datus uzglabāsim 2 gadus. Jebkurā brīdī varēsiet atteikties no ziņu saņemšanas. Sūtīsim Jums saistošus jaunumus par atlaidem, pasākumiem un notikumiem. Jūsu personas datu pārvaldītājs SIA Tālmācības vidusskola "IZI". Jūsu personas datus varam nodot datu apstrādātājiem, kas palīdz mums administrēt mūsu interneta mājaslapu un uzglabāt tās datus. Šādas personas var būt datubāzes programmatūras piegādātāji, datubāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji u. tml. Jūsu personas dati arī var tik sniegti valsts vai tiesībaizsardzības iestādēm. Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs ļautu jums iepazīties ar datiem un tos izlabotu vai dzēstu, vai ierobežotu datu apstrādi, vai ir tiesības nepiekrist datu apstrādei, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu, neietekmējot datu apstrādi, kas tiek veikta uz dotās piekrišanas pamata, līdz tam brīdim, kad piekrišanas atsaukums stājas spēkā. Ja uzskatāt, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot tiesību aktu prasības, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā vai sūtīt uz e pastu [email protected]

PRIVĀTUMA POLITIKA

Šajā sadaļā ir aprakstīts, kā tiek izmantota informācija, ko Jūs sniedziet lietojot mājas lapu izi.lv.

1. Privātuma politikas mērķis

Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par personas datu apstrādes procesu, nolūku, nepieciešamību, aizsardzību.

2. Datu / informācijas apkopošana

Personas datus, tostarp tādus datus kā vārdi un adreses, ko Jūs sniedzat izi.lv, drīkst apstrādāt gan manuāli, gan ar datoriem. Iesniedzot personas datus, Jūs piekrītat šajos Noteikumos noteiktajiem noteikumiem. Datus var izmanot arī marketinga pasākumiem, tai skaitā e- pasta vai sms nosūtīšanai.

Lietojot mājas lapu  izi.lv  dati / informācija par Jums var tikt ievākti vairākos veidos:

2.1. Aizpildot pieteikuma formu.

Dati par Jums tiek apkopoti, kad aizpildiet mājas lapā pieteikuma formu, kas ļauj Jums pieteikties tālmācībai. Izpildot minēto darbību tiek ievākti sekojoši dati, kurus mēs saņemam e-pastā:

– Jūsu vārds, uzvārds
– E-pasts
– Telefona numurs
– Jebkuru citu informāciju, ko sniedziet brīvprātīgi

Ja jūs sniedzat mums sensitīvu personas informāciju par sevi, Jūs faktiski sniedzat izi.lv savu piekrišanu apstrādāt sensitīvos personas datus mērķiem, kas izklāstīti šajos Noteikumos (un jebkurā paziņojumā par sniegto datu izmantošanu saistībā ar šādu savākšanu), pakāpē, kādā nepieciešama piekrišana saskaņā ar piemērojamo likumu.

2.2. Izmantojot sīkdatnes. 

Tiek apkopota informācija par to, kā Jūs lietojat šo mājas lapu.

Jūsu e-pasti tiek apkopoti izi.lv aizsargātās datubāzēs. Tie tiek izmantoti tikai norādītajam nolūkam, ko automātiski apstipriniet, iesniedzot mums savu e-pastu.

Jūsu datus uzglabāsim 2 gadus. Jūsu personas datu pārvaldītājs SIA Tālmācības vidusskola "IZI". Jūsu personas datus varam nodot datu apstrādātājiem, kas palīdz mums administrēt mūsu interneta mājaslapu un uzglabāt tās datus. Šādas personas var būt datubāzes programmatūras piegādātāji, datubāzu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji u. tml. Jūsu personas dati arī var tik sniegti valsts vai tiesībaizsardzības iestādēm. Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs ļautu jums iepazīties ar datiem un tos izlabotu vai dzēstu, vai ierobežotu datu apstrādi, vai ir tiesības nepiekrist datu apstrādei, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu, neietekmējot datu apstrādi, kas tiek veikta uz dotās piekrišanas pamata, līdz tam brīdim, kad piekrišanas atsaukums stājas spēkā. Ja uzskatāt, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot tiesību aktu prasības, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā vai sūtīt uz e pastu [email protected].

3. Datu ievākšanas nepieciešamība pieteikuma formas aizpildīšanas gadījumā

Mums nepieciešama pieteikumu formās pieprasītā informācija, lai varētu izskatīt Jūsu iesniegto pieteikumu un pabeigtu reģistrāciju, sazinātos ar Jums par tālāku pakalpojumu sniegšanas norisi / izmaiņām / jaunumiem.

Mēs nodrošinām to, ka iegūstam tikai tos Jūsu personas datus, kas mums ir nepieciešami, lai sniegtu un pārraudzītu iepriekš minētos pakalpojumus.

4. Informācijas labošana

Mums ir svarīgi, lai Jūsu norādītie dati ir precīzi un aktuāli. Jums ir tiesības mums lūgt labot vai dzēst informāciju, kas, Jūsuprāt, ir neprecīza.

Kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis:

SIA “Tālmācības vidusskola IZI”
Reģistrācijas numurs: 40203370240
Juridiskā adrese: Audēju iela 8-3, Rīga, LV-1050, Latvija
Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: [email protected]

Tālrunis saziņai: +371 28310100

NOTEIKUMI
 1. Izvēloties līguma apmaksu izmantojot bankas karti, Skolēnam vai personai, kura ir izteikusi vēlēšanos apmaksāt Līgumu ir pienākums maksājumu grafikā norādītajā dienā samaksāt pilnu līguma noteikto samaksu.
 2. Izvēloties pakāpenisku apmaksu, Skolēns vai personai, kura ir izteikusi vēlēšanos apmaksāt Līgumu izmantojot bankas karti ir pienākums:
  • Katru mēnesi, Līgumā pievienotajā maksājuma grafikā norādītajos datumos, Skolēnam vai personai, kura ir izteikusi vēlēšanos apmaksāt Līgumu ir jānodrošina savā bankas kartē Līguma norādītā naudas summa automātiskā rēķina apmaksai. Ja Skolēna vai personas, kura ir izteikusi vēlēšanos apmaksāt Līgumu bankas norēķinu kartei piesaistītajā kontā nepietiek naudas līdzekļu automātiskai maksājuma veikšanai, tad Skolēnam vai personai, kura ir izteikusi vēlēšanos apmaksāt Līgumu ir pienākums veikt grafikā noteikto maksājumu trīs darba dienu laikā Skolas administrācijā.
  • Automātisko maksājumu līguma summa nevar būt mazāka par Saskaņā ar šo Līgumu un tam pievienoto Maksājumu grafiku maksājumu summu.
 3. Pirmais maksājums tiek veikts kopā ar kartes autorizāciju.
 4. Maksājuma apliecinājumi par veiktajiem maksājumiem tiek sagatavoti elektroniskā veidā un Klients tos saņem pēc pieprasījuma. Ja Skolēnam nepieciešams rēķins papīra formā, Skola to sagatavo 5 darba dienu laikā.
 5. Skola automātiski noņem tikai maksājumus, kas ir paredzēti līgumā. Skolā netiek glabāti klienta bankas kartes dati. Apmaksa notiek caur maksājumu sistēmu Visa un MasterCard sertificēta partnera un drošu savienojumu PCI/DSS.
 6. Jūs varat atteikties no maksājumiem laužot līgumu vai izvēloties maksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu.
MAKSĀJUMA VEIDI
 • Maksā ar kredītkarti/debetkarti (internetā).
  Samaksāt var ar VISA, Mastercard kartēm. Maksājumu jāveic 5 darba dienu laikā no iestāšanas brīža.
 • Bankas pārskaitījums.
  Lūdzu, neaizmirstiet, veicot maksājumu, maksājumā mērķī norādīt izglītojama vārdu, uzvārdu un personas kodu.
 • Skaidrā naudā.
  Varat veikt maksājumu skolas telpās skaidrā naudā.

Rekvizīti:

SIA "Tālmācības vidusskola IZI"
reģ.Nr.40203370240, juridiskā adrese: Audēju iela 8, Rīga, LV-1050

PIEGĀDES NOTEIKUMI

Pieeja mācību sistēmai Moodle tiek piešķirta tad, kad skola saņems parakstīto dokumentu oriģinālus – iesniegumu, līgumu un maksājumu grafiku, kā arī apmaksas – reģistrācijas maksu un mācību maksu.

PREČU ATGRIEŠANA

Jūs varat atteikties no maksājumiem laužot līgumu, samaksāta nauda netiek atgriezta.

Neatradi meklēto?
Droši jautā!
img
img
img
img